Työ: 15 parasta estettä yrityksen tuottavuudelle


logoTuottavuus ja tehokkuus työssä ovat päivittäinen taistelu, jota monet työntekijät kokevat. Alla oleva infografiikka näyttää yrityksen tuottavuuden tutkimuksen tulokset, jonka on suorittanut Wrike, projektihallintaohjelmisto kaikenkokoisille ryhmille. He pyysivät johtajia ja tiimin jäseniä asettamaan tärkeimmät esteet työn tuottavuudelle. Tässä on saadut tulokset ryhmitelty infografiikaksi.


Tämän tutkimuksen mukaan tärkeimmät esteet eivät riipu tapahtumista, jotka eivät ole meidän hallittavissa. Työnhallinta ja prioriteettien selkeys ovat säännöllisiä asioita, joihin on puututtava!

Tuottavuuden esteiden luokittelu tiimin jäsenille :