Kuulon heikkeneminen: mitä tehdä, jos sinulla on kuulovamma


logoKeskustelut, musiikki, linnunlaulu, kissan nurin, mutta myös sarvet ja liikenteen möly, enimmäkseen ärsyttävät äänet ovat jotain rauhoittavaa. Ne ovat osa jokapäiväistä elämäämme, eivätkä he enää ymmärrä niitä selkeästi tai kuulematta lainkaan merkitsevät hajoamisen alkua. Kuulo on kiistatta elin, jolla on taipumus toimia ilman suostumustamme. Kun kuulo-ongelmia esiintyy, ne aiheuttavat järjestelmällisesti epämukavuutta, joka voi johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen. Onneksi on olemassa ratkaisuja kuurouden vähentämiseksi ja äänen havaitsemisen parantamiseksi lapsilla ja aikuisilla. Tässä on vinkkejä kuulonaleneman ymmärtämiseen ja terveellisen sisäkorvan ylläpitämiseen.

Mitkä ovat kuulonaleneman syyt?

Kuulo-ongelmilla voi olla monia syitä. Useimmissa tapauksissa kuulon heikkeneminen on ikään liittyvä rappeutuminen, joka vaikuttaa keskimäärin 8: een kymmenestä aikuisesta. Samaan aikaan kuulon heikkeneminen voi johtua altistumisesta äänitraumalle, lääkkeiden yhteisvaikutuksille tai jopa perinnöllisyydelle. Tämä kuulonalenema tapahtuu, kun sisäiset hiussolut ja/tai kuulohermo ovat vaurioituneet.


Syistä ja oireista riippumatta kuulohäviöt ovat eri tasoisia , jotka ilmenevät eri tavalla sen vakavuudesta riippuen. Siten kuulovammaiset voivat vaihdella lievästä kuurouteen menetettyjen desibelien määrästä riippuen.

Henkilön kuulonalenema voi vaikuttaa vain yhteen korvaan tai molempiin samanaikaisesti. Ensimmäisessä tapauksessa se on useimmiten korvan tai kuulokanavan rakenteeseen vaikuttavia hyökkäyksiä, kuten murtuma, rei'itetty tärykalvo , patologia tai kasvain toiset. Toisessa hypoteesissa syyt ovat useammin ototoksisia, synnynnäisiä tai liittyvät ikääntymiseen (presbykusis).